YIT Environment Oy Jätevesilaitos

Projekti ajoittui vuoden 2005 kesään ja syksyyn ja toteutettiin Stora Enson Anjalan paperitehtaalla. Työ sisälsi laajat putkistoasennukset seuraavissa pääkohteissa:

  • jäähdytystorni
  • ilmastusallas
  • kompressoriasema
  • lietteen poisto

Referenssikuvia: