Prosessiteollisuus

Prosessiteollisuudessa menetelmät kehittyvät ja muuttuvat kovaa vauhtia ja olemme tehneet näitä muutostöitä monille eri sektoreille. Merkittävimpiä asiakkuuksiamme ovat olleet ja ovat edelleen useat tunnetut yritykset kuten

  • Speciality Minerals Nordic Oy Ab
  • Solvay Chemicals Finland Oy
  • YIT Environment Oy
  • Kemira Oyj
  • Espe Oy