Energiantuotanto

Energiantuotantoon liittyvät työmme nivoutuvat usein puunjalostus- ja prosessiteollisuuden asiakkaidemme tehtaiden ja teollisuustilojen kunnossapitotoimintaan. Töihin liittyy monesti pienempiä prosesseihin tehtäviä muutoksia putkistojen osalta.

Energia-asiat ovat nykykäytännön mukaisesti usein ulkoistettuja toimintoja ja toimimmekin pääasiassa energiaan erikoistuneiden yritysten kautta. Suurimmat toimeksiantajamme energiasektorilla ovat

  • Vamy Oy
  • Empower Oy